PKPB NEGERI PULAU PINANG DITAMATKAN PADA 6 DISEMBER 2020 KECUALI DI MUKIM 12 & 13 DILANJUTKAN BERMULA 7 HINGGA 20 DISEMBER 2020

PKPB NEGERI PULAU PINANG DITAMATKAN PADA 6 DISEMBER 2020 KECUALI DI MUKIM 12 & 13 DILANJUTKAN BERMULA 7 HINGGA 20 DISEMBER 2020