PERKOBF, Adun Senggarang saling membantu hapus penyelewengan

PERKOBF, Adun Senggarang saling membantu hapus penyelewengan

Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Ir Haji Khairuddin bin A. Rahim, ADUN Senggarang diatas keperihatinan beliau membangkitkan ketidakadilan yang dihadapi warga kontraktor kecil G1 khasnya di Negeri Johor. YB Khairuddin telah membangkitkan isu-isu berkenaan penyelewengan syarikat konsesi bermula dari dalam Sidang DUN Negeri Johor sehingga sekarang. Kami berharap lebih ramai wakil-wakil rakyat yang kehadapan dalam membela untung nasib rakyat di Negeri Johor ini. Akhirkata kami sekali lagi mengesa dan merayu kerajaan negeri Johor dibawah kepimpinan YAB Datuk Haji Hasni Mohammad sebagai Menteri Besar dapat memansuhkan konsesi MARRIS Negeri Johor.

Sekian, Terima Kasih
Kenyataan Media PERKOBF Malaysia Cawangan Negeri Johor